Fundacja Art.Mobis


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /art_mobis_2019/templates/art_mobis_2/functions.php on line 205

CELE FUNDACJI ART MOBIS

Fundacja pod nazwą Fundacja ART MOBIS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jerzego Kosińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza: Natalię Łyszczak w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 4-6 lok.50 w dniu 26-02-2019.  Repertorium A numer 1679/2019

Celem Fundacji jest:

1.    wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych;
2.    wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji;
3.    aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
4.    działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.
5.    rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.